CUỘN TEM BARCODE IN RUY BĂNG

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm GI6-BARCODRUY
Đơn vị tính Cuộn
Sử dụng cho Máy in barcode hỗ trợ in ruy băng