PHIẾU XUẤT KHO 3 LIÊN 20 X 25CM

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm SO4-XK3L20C50
Khổ giấy 20 x 25cm
Xuất xứ Việt Nam
Đơn vị tính Cuốn